Kunde jag de slutna fängsel
kasta av och liksom molnen
driva hän mot himlens vidder
genom ljusets fria rymder.
Kunde jag som skyars skapnad
tona bort i eterns luftkrets.