Kunde jag som svunna vännen
omhöljas av flodens vatten,
känna strömmarna som lisar
svalka mina trötta lemmar.
Kunde jag som ljusets spegling
skimra bort längs fors och fåra.