Runt kring trädet löper männens krets. Kring detta träd sju män. Kring nästa träd en krets av elva män. Kring alla träd löper kretsar av män. Kring ett en krets av nio. Kring ett annat träd löper en krets av tolv män vilkas händer griper i varandra. Kring ett annat träd löper en annan krets av män. Kring alla träd. Så många som tjugotvå män fästade vid varandra i en ring som löper kring ett träd. Vart och ett av träden omringas av de länkade, förbundna männen vilkas händer fogas, fästs och passar i ett stycke. Alla träd. Kring alla träd en krets av män. Kring alla träd en tättstående, spräcklig rundel, brokig cirkel. Färggranna girlander. Slutna, fasta, enhetliga, kretsformiga led.


1:2, text på kortet: Giant Redwood in Humboldt county, Cal. Diameter 23 ft. 6 in. P. N. C. Glosso Series No. E. 111. Pub. by Pacific Novelty Co. of San Francisco, Cal. Made in Germany. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008