Det amerikanska inbördeskriget (1861–1865) innebar framsteg inom metallurgin vilka gjorde det möjligt att tillverka de långa sågar som var nödvändiga för rationell stordrift på de väldiga, kraftiga redwoodträden. De långa sågarnas blänkande och tätt tandade blad blir storverk, sevärdheter i sig själva. Människans stolta triumf över materien. Det stora trädet och den långa sågen som besegrar det. Speglingen i det blanka bladet tydligt framhävd av färgläggaren. Kortet är adresserat till Miss Myrtle Ashpole, Great Bend, Kansas. Postat i Medford, Oregon, den 8 oktober, 1909. Texten lyder: »If I get this tree worked up into toothpicks, could you use a few?». Ingen avsändare.


10:28, text på kortet: 5065. A thirty-two foot saw, used in cutting giant California Redwood trees. Published by Cardinell-Vincent Co., San Francisco, Oakland, Los Angeles. Made in Germany. – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008