Männen sitter i riktskäret. Bakom dem öppnar sig det förflutna. Tiden som har gått fästad i årsringarnas skiktning. Deras ryggar är vända mot det förgångna. Årsringar som lagts invid årsringar i det mörka timret. Det förflutna öppnar sig bakom dem. Röster lösgörs. Ögonblick som fästats i det mörka, fasta, slutna träet. Tidevarven blottas. År som lagts vid år i ljusa, mörka, ljusa, mörka, ljusa, mörka lager. Yxornas vassa, slipade eggar sitter fasthuggna i regn som fallit, i tunga, blyertsgrå skyar, i stark kyla, i len blida, sitter fasthuggna i den fuktiga dimman.


13:35, text på kortet: Chopping in the Redwoods. Pacific Novelty Co. San Francisco & Los Angeles. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008