Mannen ligger i riktskäret. Trädet tynger mot den raka kroppen. Årsringarnas skiktning. Åren tynger, skaver mot den stela kroppen inkilad i skärets öppning. Sågens tänder har skurit ett mörker i det djupa trädet; in genom årens tätt slutna skiktning. Skärets mörka strimma klyver, bryter tiden; mannens armar vilar på dess huggna, svagt sluttande yta.15:41, text på kortet: 150. Giant Fir. One of Washington's Big Trees. Published by J. L. Robbins Co., Spokane, Wash. – – – 15:42. – – – stora versioner av bilderna här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008