Cedar tree. 17 feet in Diameter. Washington. Jämra dig, du cypress, ty cedern måste falla, de härliga träden skola förödas. Jämren eder, I Basans ekar, ty skogen, den ogenomträngliga, varder fälld.
Sakaria 11:2. Om de på marken målade röda blommorna finns däremot ingenting skrivet.

17:46, text på kortet: Cedar Tree, 17 feet in Diameter, Washington.
Copyrighted by D. Kinsey. – – – stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008