luften, the air, ähr
vattnet, the water, uåhter
elden, the fire, fajer
jorden, the earth, örth
världen, the world, uorld
världsalltet, the universe, djunivers
en skog, a wood, forest, uodd, fårest
ett träd, a tree, trih
själen, the soul, sauhl
förståndet, the understanding, önderständing
dugligheten, the capacity, käpässiti
visheten, the wisdom, uisdömm
kunskapen, the knowledge, nålledsch

17:48, text på kortet: Redwood - Diameter 20 ft. Humboldt Co. Cal.
– – – stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008