Elysium. Elysion. De elyseiska fälten, ängderna, slätterna. Skulle där vara ett lågland? Flacka, vida ängar? Skulle där ej finnas träd som här? Och skulle berg och höjder där ej sträva upp mot himlen? Elysion. Skulle det vara ett vidsträckt slättland? Skulle horisonten aldrig brytas av en höjd, en klint, en bergskam? Gröna kullar aldrig höja sig upp mot den vida himlen? Skulle det som här har varit flackt och slätt och blackt, där ej resa sig upp i fria, klara, ljusa, mjukt stigande höjder? Elysium. Elysion. De elyseiska bergen.
18:50, text på kortet: Felling a huge Redwood in the Big Tree Grove, Santa Cruz, Cal. 2911 Pacific Novelty Co. San Francisco & Los Angeles. – – – 18:51, text på kortet: Felling a Huge Redwood in the Big Tree Grove, Santa Cruz, Cal. Distributed by F. R. Fulmer, Santa Cruz, Calif. – – – Stora versioner av bilderna här.


Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008