Längre bort, och närmare, och nära. Vi är tolv män. När jag räknar oss så är vi alltid en för många. Tolv män är de. Närmare, och nära. Tolv män är vi. Nära. När jag räknar dem så är de alltid en för många.


19:54, text på kortet: Fir – log – Washington. 15 feet 8 inches diameter. No. A 4149 Published by The Puget Sound News Company, Seattle, Wash. Lepizig-Berlin. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008