Skriver att de kallas mammutträd, efter urtidens stora elefanter, och att de i höjd mäter sig med domkyrkotornet i Strassburg och med Egyptens pyramider. Skriver att de räknat tvåtusenfemhundratjugo årsringar på ett av dessa träd; att det när Jesus föddes redan var gammalt och sedan lång tid stått på denna plats och redan då var ett av landets äldsta, redan då när Jesus föddes. Skriver att de största bland dem har fått egna namn: "De tre systrarna", "Den gamla ungkarlen", "Den stora familjen", "Den ensamme". Och att "Skogens fader" har en längd av över fyrahundra fot och en omkrets vid roten om femtiofem alnar och barkens tjocklek har uppmätts till tjugo tum. Skriver och sätter sig på stubben, som han mätt och funnit vara trettiotvå fot i diameter och i omkrets fullmätt nittiosex fot. Fem man, skriver han, har i en månads tid medelst huggning, borrning, sågning sökt att fälla detta träd, på vars stubbe han nu sitter och skriver, men ej lyckats. Där människan blivit bet har naturens väldiga krafter gripit in då på den trettiotredje dagen en häftig stormvind kommit över trakten och fällt den mäktige jätten. Skriver att virket skall brukas till att bygga ett hotell och flera kägelbanor. Stubben skall man slipa plan och jämna och på dess åldriga yta sedan uppföra ett tempel. "Skogens moder", skriver han, reser sin ståtliga och mörkt grönskande krona högt över de kringstående, stilla träden. Glansad, slät och slipad som en marmorpelare ter sig den ljusa stammen upp till en höjd av knappa tvåhundra fot. Barken är sorgfälligt avlägsnad i ett stycke, förd till San Fransisco, därifrån inskeppad till New York och därifrån vidare till världsutställningen i Paris där den inköpts av engelsmännen och hemförts till det stora kristallpalatset i Sydenham, i vars avdelning för tropiska växter den numer återfinns, uppställd på höjden, stagad av vajrar, strävor och linor och inom sig ägande sittplatser för fyrtiotvå personer samt ett fortepiano. Skriver att det i kristallpalatsets glasvärld icke torde finnas en sevärdhet större än denna storslagna bark som redan när Frälsaren kom till jorden var gammal och fårad.
20:55, text på kortet: A Giant of the California Forest not spared by the Woodsmen. Charles Weidner, Photographer, San Francisco-Leipzig. 149. – – – 23:66, text på kortet: 3026. California Big Trees - A fallen Monarch ready for the Saw Mill. – – – stora versioner av bilderna här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: AutorEter 2008