Tystnaden när trädet fallit är en annan tystnad. Världsalltets samlade tystnad genomfars av svallet. Grådan på dess yta skiftar i ett svagt, skimlande mönster. Vågorna rör sig genom den ändlösa, oskymda vidden. Dyningarna slår mot himlens sluttning. Djupets skogar, allt som är i djupet, allt som dväljs i djupet böjer sig för tyngden. Männens ansikten är präglade av denna tystnad; deras axlar, armar, händer lämnar slutna avtryck i den. Ljudlösheten fäster dem vid en tyst, ordlös punkt i tiden, där en evig, fåmäld stillhet råder; där de ändlöst, oavlåtligt tiger; där det bleka, gula ljuset snart skall skymma träden.
21:58, text på kortet: In the Timber Belt, Oregon. No. 545. Made in Germany. – – – 22:62, text på kortet: In the Timber Belt in Washington. No. 7006. Publ. by Portland Post Card Co., Portland, Ore. and Seattle, Wash. (Made in Germany). – – – stora versioner av bilderna här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008