Männen skiftar plats enligt en fastställd ordning. En och en rör de sig mot den främre kanten, dröjer och drar sig sedan tillbaka mot den fjärran, djupa fonden. I en fastställd ordning. Deras platser skiftar enligt ett planmässigt, avmätt mönster. Röken skingras, tätnar, skingras, tätnar. Stammen vilar stilla, delad i tre stycken lagda så att de fyller det rektangulära, långsmala, höga rummet.24:68, text på kortet: Some big timbers ready for the saw mills. Oregon. – – – 24:69, text på kortet: 364. Big Redwood Log, ready for the mill. California. Charles Weidner, Photographer, San Francisco-California. Printed in Germany. – – – stora versioner av bilderna här.


Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008