Den släta, tunna, lätt välvda himlen sitter fästad med krampor längs det långsmala rummets kanter. Den rakskurna rälsen löper jäms med den hårt spända fonden. Vagnarna och männen, timret, de fällda, jämnt avpassade, jämnt delade stammarna passerar i en ändlös, sluten linje vilken regelbundet, taktfast stannar till framför öppningens speglande ellips.


26:74, text på kortet: Big Trees of the West - 28 ft. long, containing 9,615 ft. of lumber - Raymond, Wash. P. N. C. Glosso Series No. 861. Pub. by Pacific Novelty Co. of San Fransisco, Cal. Made in Germany. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008