Värdet av det raka. Värdet av det linjeraka. Det rakväxta timrets barkklädda ortogonaler löper samman mot en gemensam, fast, given flyktpunkt. Männens blickar är alla vända upp mot betraktaren vars ögonpunkt, vars horisont sträcker sig jäms med stammens sträva, grova yta. Värdet av det rakväxta, det linjeräta, det rakskurna där det jämnlöpande upphör i en punkt. De nio männen sitter, står med sina ryggar vända mot de höga trädens täta pelarsal bakom vilken öppnar sig den vida oändligheten.28:80, text på kortet: One of the Large Logs of Aberdeen, Wash.
– – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008