Medan männen fäller det väldiga
det mäktiga trädet
bleknar världen runt omkring dem
och de själva
endast den gräns
den ränna av trä
som lagts framför dem
och de vita tälten
långt där bakom
långt i fjärran
träder fram allt mer.3:6. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008