Kära alla hemmavarande. Kära broder. Älskade syster. Kära far och mor. Kära alla där hemma. Kära alla. Älskade hemmavarande. Älskade hemmavarande föräldrar och syskon, släkt och vänner. Bästa broder med familj. Älskade broder samt alla de mina hemmavarande. Kära broder. Guds frid! Bästa broder. Kära älskade vänner. Käre vän. Älskade hemmavarande. Guds nåd och frid. Kära alla de mina. Kära mina hemmavarande. Älskade bror och far och mor. Kära de mina. Hälsa dem så mycket. Hur lever de nu för tiden? Och så många kära hälsningar till er alla därhemma, till far och mor särskilt och i syskon, samt till alla vänner och bekanta, då du kan låta samtliga där hemma få del av brevet. Hälsa alla som du vet jag känner, ja jag vet ej alla deras namn men du vet vem jag menar. Kära hälsningar till släkt och anhöriga. Hälsningar till gamla vänner. Hälsa till din mor och far och alla som vill mottaga min hälsning. Hälsa nu till släkt och vänner, och alla de mina hemmavarande, älskade kära, och jag nämner ingen för att ingen må bli glömd.

30:83. – – – stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008