Två av männen delar samma tanke. Två av de oräkneliga, halvt dolda och gömda, sammanträngda, drivna, slutna männen ser ut över samma landskap i sitt inre. Två av männen delar samma åstundan och längtan. Två av männen delar samma källa, samma saknad, samma sorg och trängtan. Två av männen delar samma namn och samma levnadslopp och samma slut. Två, två och två. Och intill dem två andra sig själv ovetandes sammanbundna av ett ännu okänt, namnlöst, ordlöst, ännu outtalat öde.


30:85, text på kortet: Logging Crew on Stump, Washington. Sprouse & Son, Tacoma, Wash. Importers & Exporters. Printed in Germany. – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008