Människan är alltings mått: måttet för det varande, att det är, och för det icke varande, att det icke är. Man is the measure of all things: of things which are, that they are, and of things which are not, that they are not. πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν. – Protagoras, ca 490–420 f. Kr.
Människan är alltings mått. En fingerbredd är bredden över långfingret. En tum är bredden över tummen. En tvärhand är bredden över handens fyra fingrar. En fot är fotens längd. En aln är längden av underarmen från armbågen till lillfingerspetsen. En famn är längden mellan långfingerspetsarna på mannens vida, rakt utsträckta armar. En aln är två fot. Ett steg är en halv famn. En famn är sex fot. En tvärhand är fyra tum. En fot är en halv aln eller tolv tum. En tum är en tolftedels fot, en tjugofjärdedels aln. Ett stenkast är femtio steg. En fjärdingsväg är fyratusenfemhundra alnar som är niotusen fot. Där människan är alltings mått, måttet för det varande att det är, visar den sträckta armen, sträckt ut över tiden, årsringarnas skiktning, barken, visar armen virkets mäktighet och bredd, dess kostbarhet och värde.

31:87, text på kortet: An Oregon Fir Tree. Published by E. P. Charlton & Co. Portland, Or. – – – 31:88, text på kortet: California Redwoods, Log 15 ft. diameter, Vance's Woods. Photo. A. W. Ericson, Arcata, Calif. – – – 34:95, text på kortet: Washington Douglas Fir Log. – – – 35:98, text på kortet: A Fallen Giant (Spruce), Everett, Wash. Pub. by Sprouse & Son. Made in Germany. – – – stora versioner av bilderna här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008