Såhär lång är tiden som har gått.
Såhär gammal är jag. Jag är yngre än träden.
Jag är yngre än de flesta träd.
Vi är äldre, men många träd är ännu äldre.
Såhär lång tid har gått. Såhär stor är årens yta.
Om dimman fortsätter att rulla in från det vida havet kommer ännu längre tid att gå. Och ännu längre tid. Såhär lång tid kommer att gå och fästas i de gamla träden.
Och de träd som följer.
Och de träd som följer efter oss.
Om man drar ett rep runt om stammen ser man tidens omkrets. Mina armar räcker inte runt den.
Jag är yngre än de flesta träd som kommer att leva längre än jag.
Min hand når hit.
Min hand når hit.
Min hand når bara hit. Så långt kan jag sträcka mig över tidens yta.
Ser ni? Här är jag och här är tiden.
Här är vi. Och här den tid som gått. Såhär lång tid har gått.
Såhär lång tid har gått.
Såhär lång tid har gått.

32:89, text på kortet: Saw Logs, Tillamook, Oregon. I. Stern, Publisher, New York. – – – 32:90, text på kortet: Clarke County, Fire logs at Vancouver, Wash. M. Rieder, Publ., Los Angeles, Cal. No. 2734 Made in Germany. – – – 33:93, text på kortet: Fir Log, nine ft. Hghrough, Enroute for the Saw Mill. Tacom, Wash. Central News Co., Tacoma, Wash. – – – stora versioner av bilderna här.


Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008