Virket är härdigt, men sprött; härdigt och sprött; härdigt och sprött och skört. Och när det tunga trädet faller bryts det ofta och skiktas och klyvs och brister som vore det glas, vore det fruset vatten, is. Det brister, klyvs och kan, då det har brustit, inte brukas till annat än stolpar, störar, takspån, krimskrams, enkla trädgårdsmöbler, pennor. Ett träd, brustet, kluvet, söndrat, ger tretusen stolpar, nog för att hägna in åttatusen tunnland; ett träd, brustet, kluvet, söndrat ger sexhundrafemtio tusen takspån, nog för att täcka sjuttio tak; ett träd, kluvet, brustet, trasat, sprucket och söndrat ger sextiofem kilometer telefonstolpar, lagda en invid den andra; ett träd, skörat, rämnat, sprucket, brustet, söndrat. Virket är härdigt, men sprött. Härdigt, men sprött. Härdigt och sprött.


36:101, text på kortet: Big Fir, Split, Lumber Scene, Washington. 4113 Published by Lowman & Hanford Co., Seattle. Made in U. S. A. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008