adaden svår, svårarbetad, svårframkomlig, trilsk. – Vägen är så adaden. Timret är adadet att lassa. – hit: adalt dålig; adater sörjig, nedsmutsad.
aderst även arstass, arstassum, arstans, annstans, annerstans, annorstäns, annstäns, annarstadar, annorstädes.
brorslare el. brosslare el. broschlare (även löskarl) kallas den i laget som drar fram timret och lastar det på doningen.
dåvna att bliva kraftlös, mattas; att bliva eller vara duven; bliva stel och kraftlös; mattas; förlora sin kraft, sin styrka.
förvänne ofarbart väglag.
glinning en klar glipa på en i övrigt jämnmulen himmel.
graven el. margen en barkaktig skrovlighet, strävhet eller valkighet i handflatan.
grest skog där det är långt mellan träden.
hyla tjuta, gråta, ropa av förtvivlan; även rysa av köld; även det tunna frostlager som under kalla dagar ligger över golv och tak och väggar.
sjå skimra, lysa igenom – Det sjår genom träden. Det sjår genom molnen. Det sjår över skogen.
strygarn grovt lingarn som brukas till att väva särkar vars såar (linets fibrer) skaver mot kroppen till dess att särken har tvättats, slitits och så mjuknat.
tvöre redskap till att röra gröten, oftast en tät, grenig talltopp.
vanot bristfällig, vankantig, om timmer, trä eller virke som har fel och brister.
vril en knotig utväxt på trädstammen, (även masurknöl, tjuk, knos, knose)
ålinn resklar, färdig att fara, resfärdig.
äva tidsomskifte, levnadsålder, levnadslopp – hit: åräver årsväxt, årsringarnas skiktning.


37:102, text på kortet: 1584 – Giant fir-logs. Ready for the mill. Made in America by Edw. H. Mitchell at San Francisco, California. – – – stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008