Snart skall han försvinna, blekna. Hinner skriva: höstveden är mörk, vårveden ljus; de breda åren ger ett lösare, lättare, håligt virke, det trögvuxna virket är det fastare. Hans händer knyts. Den mjuka marken dämpar stegen. Färgerna runt om blir starkare och döljer snart det bleka. Hinner skriva: sår som kommer. Längsgående sprickor skapade av kölden. Trädet söker självt att läka sina sår. Den svaga övervallningsveden som till nöds skall täcka, men som under nästföljande starka köld åter skall brista sönder. Så säkert som det är sagt. Så säkert som amen i kyrkan. Sprickorna hålls öppna år från år och bildar till slut höga åsar, frostlister, och om än läkningen blir varaktig bevarar trädet sprickan i sitt inre och värdet förringas. Kärnsprickorna går tvärs över märgen eller följer årens ringar, följer årsringarnas skiktning, löper jäms med åren. Ryggen stelnar. Händerna knyts. Ansiktsdragen bleknar. Marken dämpar stegen. Snart skall han försvinna. Hinner skriva: hållfasthet mot nötning, hållfasthet mot hoptryckning och böjning, hållfasthet mot vridning och mot klyvning, hållfasthet mot slitning, hållfasthet mot törnar, rapp och slag.


37:104, text på kortet: A Sliver from Washington Forest. Published
by The Columbia Card Co., Portland, Oregon. Printed in Germany.
– – – stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008