Märgen, kärnan, splinten, basten, barken. Selah. Märgen, veden, årsringarna, märgstrålarna, kambiet, innerbarken och ytterbarken. Selah. Märgen, ringa omfång; veden, hartsgångarna; årsringarnas skiktning; märgstrålarnas vävnadsband; kambiet, vårved, höstved; innerbarken, vattnets ledning; ytterbarken, avdöendet, höga, jämsides löpande, skarpryggade åsar, åtskilda av djupa, mjuka fåror. Selah. Märgen, höstved, vårved, höstved, vårved, höstved, vårved, årsringarnas skiktning; vävnadsbandens strålar; kambiets tunnsmala, ljusa ring; bastbarken, innerbarken; ytterbarkens djupa, mjuka fåror avflarnande i fällbarkens torra, spröda stycken. Selah. Märgen, kärnan, splinten, basten, barken. Selah. Märgen, veden, årsringarna, märgstrålarna, kambiet, innerbarken och ytterbarken. Selah.

38:105. På baksidan står: The estimated age of this tree is 21,000 years. The life of this tree began 176 years B. C. This tree was 1,783 years old when the first permanent white settlement was made in America. The height of the tree from which this log was taken was 287 feet. The base of this tree was 16 feet in diameter. The front or top of this log was cut 64 feet from the ground and measures 7 feet 7 inches in diameter. This log is 22 feet long and scaled 8,716 feet of lumber. – – – stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008