Världen som han byggt sträcker sig i en vid, obruten cirkel ut mot den sluttande horisonten. Långa, fasta banor fyller den planade, jämna rundeln. Tunga, släta stolpar reser sig upp mot den djupa himlen vars glasiga kupa sluter sig kring den skårade vidden som är fylld av skenor, stöttor, strävor, stockar, stag och balkar. Skorstenarnas kroppar formar höga, tuktade cylindrar. Ställningarnas bjälkar bildar regelbundna, raka mönster. Täta konstruktioner skär över den slutna, vida cirkeln vars periferi löper parallellt med rundhorisonten. Årsringarnas skiktning drar upp växlande, skiftande linjer. De vilande tingen ligger ordnade i längder, travar som fyller det kupade, väldiga, himmelsvida rummet. Ljuset skymmer världens fjärran, avlägset fästade skrankor. Blicken vänds in mot den orörliga, fasta medelpunkten. Hans blankslitna händer väntar i det stilla ögonblicket.


Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008