Den kraftiga kedjan, färglagd med den färg som säger stål, leder vidare ut ur bilden, in mot den mäktiga, starka kraft som tyglats. Den kraftiga kedjan med länkar av stål, med stålblå band som ingen bräcker, vilar som om den även höll honom fjättrad vid den tunga stammen.39:108, text på kortet: Section of a Fallen Giant in an Oregon Forest. Publ. by Portland Post Card Co., Portland, Ore., and Seattle, Wash. Made in Germany. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008