Märgens många gåtor. Vad är lika högt som alla träd, men nås inte av solen? Lika högt som skogen, skådar aldrig solen. Lång som ett hus, smal som ett ljus, och ingen sol skiner på den. Över jord och under jord och lika hög som alla skogens toppar. Lika hög som träden, osynlig för världen. Vad är högt som träden, men omslutet av ett ständigt mörker? Märgen. Märgens många gåtor. Barkens gåta en och endast en. Vad är det som alltid går runt ett träd och ändå aldrig bliver trötter?

4:9, text på kortet: Redwood Tree, California. 6985. Pacific Novelty
Co. San Francisco & Los Angeles. – – – stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008