[---]
Om vi vetat då vad vi vet nu hade vi aldrig
Aldrig
Om vi vetat
Om vi vetat då hur allting skulle bli hade vi aldrig
Då hade vi aldrig
Aldrig
Ingen omtalade
Ingen
Ingen redogjorde för
Ingen visade oss
Ingen berättade eller sade
Vi visste inte vad
Vi visste inte hur
Vi visste inte varför
Varför det blev som
Vi visste ingenting om det
Varför det blev
Om vi vetat då
Om vi vetat då vad vi vet nu hade vi aldrig
Om vi vetat
Då hade vi aldrig
Ingen sade
Om någon beskrivit för oss
Det som vi
Om någon sagt oss
Om någon berättat för oss
Då hade vi aldrig
Aldrig
Aldrig
Då hade vi aldrig
[---]40:111, text på kortet: Fir Log. Washington. No 831. Published by The Puget Sound News Company, Seattle, Wash. Dresden-Leipzig-Berlin. Made in Germany. – – – stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008