Den lutande, i ljusblått färglagda cylindern mitt i bilden är en Dolbeer donkey engine, en hjälpångmaskin konstruerad av John Dolbeer (född i Epsom, New Hampshire den 23 mars, 1827; död i San Francisco den 17 augusti, 1902), en av grundarna till Dolbeer & Carson Lumber Company i Eureka. Patent på hans maskin (nr 256,553) utfärdat den 18 april, 1882. Konstruktionen är enkel. En liten ångmaskin driver en vinsch på vars valsar löper vajrar vilka drar det tunga timret. (I de första modellerna av maskinen användes rep, inte vajrar. I senare varianter byttes vinschen ut mot ett lodrätt verkande gångspel.)


45:125, text på kortet: Loading Redwood logs on cars, Humboldt County, California. Published by J. A. Meiser, Eureka, California. Scenic and Commercial Photographer. (Printed in Germany). – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008