Runt om banvallen sträcker sig en avplanad slätt som skarvlöst sluter an mot horisontens linje. Det kalkvita ljuset fräter ut timrets sträva konturer. Himlens vida välvning höjer sig i en djup, jämnad sluttning. De väntande männen står längs banans parallella sträckning, samlade i slutna, regelbundna, likformiga grupper. Avstånden är ogörliga, vilseledande och skeva. De fastslagna måtten formar omfång, spännvidder och skalor. Tjugotusen fot är likaren för sliprar, vagnar, skenor. Männens ansikten är vända in mot järnvägslinjens riktning där den i en svagt stigande, flack och borttonande krökning följer stolparnas taktfasta, planmässiga, jämna led. Den vita, djupa himlen speglar sig i vallens glanska stenar, i det avbarkade, polerade, släta, fasta timret, i det stilla vattnets spegelblanka, klara, grunda yta, i vagnarnas stadiga, vasslipade, kraftiga stöttor. Vid den andra sidan står den ensamme med pannan lutad mot det sträva, mjuka timret. Hans blankslitna händer vilar mot den gråsilvriga stammen. Det bländande ljuset löser upp kantlinjer och konturer. Himlens valv av glimmer sänker sig ned mot den hårda marken vilken täcks av rämnor i ett vidgat, allt tätare mönster.
47:131, text på kortet: 20,000 feet. Port Angeles, Wash. Washington Tooth Pick. P. S. M. T. Co. – – – stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008