Bergen och träden är insvepta i ett tätt, tunt, finmaskigt nät. Bergens kantiga silhuett står uppställd vid den bakre randen som en grovt skuren kuliss. Den stålblå färgen har fäst sig vid loket, stolparna, skenorna, barken, männens kläder. Gräset, banvallen och bergen, träden skiftar även de i samma blå, metalliska nyans. Världen är genomträngd av denna blå; allt utom himlen som finns i färdiga mallar och kan skäras ut och passas in mot landskapets vinklar och kanter.


47:132, text på kortet: A Single »Oregon Fir,» cut in sections for transportation. On the Road of a Thousand Wonders. Published by Portland Post Card Co., Portland, Oregon. – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008