År 1907 går de stora järnvägsbolagen Santa Fe och Southern Pacific samman och bildar Northwestern Pacific. Vid det laget har de båda köpt upp huvuddelen av de mindre järnvägslinjer som, sedan ångloket 1875 gjort sitt intåg på Kaliforniens kust, skurit genom skogarna ut till hamnar och sågverk. Bland de mindre linjer som genom detta knyts samman märks Albion River Railroad, Fort Bragg & Southeastern Railroad, California & Northwestern Railway, Oregon & Eureka Railroad, San Francisco & Northwestern Railway, Eel River & Eureka Railroad, Albion & Southeastern Railroad, Cloverdale & Ukiah Railroad, California & Northern Railway, Fulton & Guerneville Railroad, Sonoma Valley Prismoidal Railway, Marin & Napa Railroad, Sonoma & Santa Rosa Railroad, North Pacific Coast Railroad, North Shore Railroad, Petaluma & Haystack Railroad, Santa Rosa, Sebastopol & Green Valley Railroad, San Rafael & San Quentin Railroad, San Francisco & San Rafael Railroad, San Francisco & North Pacific Railroad, San Francisco & Eureka Railroad, och många flera. Några milstolpar är: 28.7 Black Point Bridge, 38.5 Petaluma, 67.6 Russian River Bridge, 75.8 Geyserville, 100.1 Hopland, 122.1 Redwood Valley, 209 Alderpoint, 262.7 Alton Junction, 266.1 Fortuna, 284.1 Eureka.
49:137, text på kortet: 154. Douglas Fir. 32 feet long. 9 feet in diameter. Washington. 96557. Published by Leland Lund, Tacoma, Wash. Made in U. S. A. – – – stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008