Vagnarna är kopplade en till den andra i en rad som är så lång att himlen hinner blekna, vattnet hinner sjunka undan, torr, silvergrå drivved kastas upp på den fårade marken, snön hinner lägga sig som en tunn, vit rand över de fjärran bergen, molnen löses upp och ljuset jämnas ut och gulnar. Rummets krökning vrider stammen runt och ut över den bortre kanten. Kedjan sträcker sig längre än viddens skurna ramar. Männen väntar stilla med blickarna oavvänt riktade mot den fasta medelpunkten. Utanför dem sträcker sig en väldig slätt som följer markens rundning. Rämnor bildar mönster som skär ut mot den planade randen. Rälsens jämnlöpande, bundna skenor formar linjer vilka delar cirkelbanan i blänkande, parallella stycken. Stammens sträckning skymmer fältets matta, flacka, öde vidd där bergen lagts i tunna drag för att hejda den ändlösa, evärdliga, djupa tomheten.49:138, text på kortet: Hauling Redwood Lumber in California. – – – 49:139, text på kortet: 186 A logging train hauling a California big tree to the Mill. Charles Weidner, Photographer, San Francisco, Ca. – – – stora versioner av bilderna här.


Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008