Trädet på bilden heter General Noble. Det har fått sitt namn efter John Willock Noble, titulärgeneral i amerikanska inbördeskriget. Det står i Converse Basin, men fälls nu för att ställas ut på Världsutställningen i Chicago – World's Columbian Exposition – 1893. Därifrån sänds det sedan till the Mall i Washington, D. C., där det står utställt i trettio år, varpå det plockas ner och lagras på jordbruksdepartementets upplagsplats i Arlington, Virginia, där Pentagon idag står. Troligtvis plöjdes resterna av det stora trädet ner i marken då Pentagon byggdes och ligger nu djupt begravda under denna byggnads grund.


5:12, text på kortet: 3021. California Big Trees. A gigantic Redwood which was exhibited at the World's Fair in Chicago. Published by Cardinelli-Vincent Co. San Francisco – Oakland – Los Angeles – Seattle. – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008