Männen på bilden är, från vänster till höger, Hugh McCormick, Isaac Cullberg, Bill Chaffey, okänd. Fotot är taget av Augustus William Ericson (1848–1927), född i Örebro, utvandrad vid arton års ålder. År 1876 slog han sig ned i Arcata, Kalifornien, där han började sin bana som fotograf. Hans efterlämnade bilder – 497 glasnegativ – finns samlade vid Humboldt State University.


5:13, text på kortet: Big trees of the West. Commencing Work on a big Redwood Tree. 23 feet in Diameter. Published by George O. Restall, Los Angeles, California. Made in Germany. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008