Sequoia sempervirens (Coast Redwood eller California Redwood, sv. amerikansk sekvoja). En gång täckte deras skogar stora delar av den norra hemisfären. Fossil av dem har hittats i Alaska, på Grönland och på Spetsbergen. Idag växer de på Kaliforniens norra kust, i Kina, i Japan och på Formosa. De väldiga träden tarvar dimman och växer inte längre inåt landet än denna når. Deras skogar löper jämnt med dimbältet. De på kåda fattiga träden är tåliga mot eld. Branden i San Francisco 1906 hade fått ett värre förlopp om inte så många av husen varit utvändigt klädda med redwoodträ. Världens högsta levande träd är en Sequoia sempervirens. Dess namn är Hyperion; dess höjd 115,55 meter. Det står i Redwood National Park. Den exakta platsen hålls hemlig för att skydda det mot allmänheten. Världens till volymen största Sequoia sempervirens heter Lost Monarch; dess höjd 98 meter, diameter 7,9 meter. Det står i Jedediah Smith Redwood State Park i närheten av andra trädens jättar som El Viejo del Norte, Screaming Titans, Eärendil, Elwing och Stalagmight. Här skall också sägas att världens till volymen allra största träd är en Sequioadendron giganteum. Dess namn är General Sherman; dess höjd 84,8 meter, diameter 11,1 meter vid basen. Det står i Sequioa National Park i närheten av President, General Pershing, Lincoln, Franklin och Monroe. General Sherman tros vara mellan 2300 och 2700 år gammalt.


53:147, text på kortet: Eureka, Cal. Noted for its huge Redwoods. One Tree makes a Train load. P. N. C. Glosso Series. No. E. 112. Pub. by Pacific Novelty Co. of San Francisco, Cal. Made in Germany. – – – Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008