Tillgår så,
då träden nederst äro så utomordentligt tjocka
och stamdelen närmast ovan roten
vanligen så murken och angripen,
att man betraktar det
som en värdefull arbetsbesparing,
när man kan avhugga
trädet på en viss höjd,
oftast femton till tjugo fot över jorden.
Tillgår så,
då man på enklaste sätt vill verkställa detta,
att fällaren hugger,
så högt han stående kan,
ut ett fyrkantigt hål i stammen,
i vilket han fäster ena änden av ett bräde,
som är omkring fem fot långt, nio tum brett
och vilket i den änden,
som fästes i trädet,
äger en järnläpp som hakar i den färska, mjuka veden,
och håller det fast när arbetaren ställer sig därpå.
Tillgår så,
att fällaren därefter tar ett språng upp på brädet
och hugger så högt han når
in en andra likadan inhuggning i trädet.
Därpå hugger han yxan djupt in i stammen
ovanför sitt huvud,
håller sig med ena handen stadigt fast vid skaftet
och söker med andra handen insätta ett andra bräde,
som han halvt klättrande, halvt springande uppnår
för att stående på detta företaga fällningen av trädet.
Tillgår så,
att detta upprepas på trädets båda sidor
och i flera steg,
så att man slutligt når den höjd
där stammen kan sågas igenom
av ett fällarpar vars armar, händer
arbetar enhetligt, liktidigt, stadigt och jämnt.

6:14, text på kortet: Redwood Timber Felling. 4921. Pacific Novelty
Co. San Francisco. – – – stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008