Händernas landskap är gömda,
dolda, undanskymda,
uråldriga, fårade och slitna fält.


Linjerna, bergen, deras formationer
täcks av ärr och märken;
blankas, hårdnar, djupnar,
rispas av tidens oavlåtliga, idkeliga nötning.


Ådrornas blå ryggar löper
längs upphöjda, korsade, brusande,
svällande, följsamma leder.


Streckens tunna, fina nät
täcker de gångna årens skapnader,
hågkomna, länge glömda spår,
bleknande skiljemärken.


Stor version av bilden här.

Lotta Lotass ::: Redwood ::: Autor Eter 2008