Erik Andersson
SKUNKE
Inventering av ladugårdsbeståndet
i Hemsjö socken, Kullings härad, Västergötland

VARFÖR JAG TALAR
SKUNKEN I LITTERATUREN
SKUNKECENTRUM HEMSJÖ
SPEGELREFLEXKAMERAN
NÅGOT OM NAMN
SCHEMATISK KARTA ÖVER HEMSJÖ SOCKEN MED BILDER
BORTÅT
KOLOFON

Det är med skunken som med så mycket annat i livet. Sällan finns det en punkt i
tiden som man kan peka på och säga: här ändrades allt, en värld före och en värld
efter. Istället fanns det en tid då jag var bara dunkelt medveten om att det fanns
någonting som hette skunke, och sedan en tid då jag inte kunde tänka på något
annat än skunkar.