Autor Chap I

Anne-Louise Bosmans, Ida Marie Hede, Jila Mossaed, Henrika Ringbom, Burcu Sahin och Sigbjørn Skåden.

Poetik är läran om diktkonsten. Att skriva om att skriva är att rannsaka sina drivkrafter och sin position som författare. Det är att formulera var man befinner sig, hur man kommit dit och kanske också vart man är på väg. Det är att öppna upp kring sitt arbete och dela med sig av det till andra, både skrivande och läsande. I Autor Chap I skriver sex nordiska författare om den egna praktikens tillkomst, dess förutsättningar och begär.

Projektet har möjliggjorts genom stöd från Nordisk Kulturfond.