Autor Chap II

Shadi Angelina Bazeghi, Jean-Baptiste Coursaud, Patricia Fjellgren, Jennifer Hayashida, Anna Jansson, Judyta Preis & Jørgen Herman Monrad.

Det går inte att föreställa sig en värld utan översatt litteratur. Men hur översätts dessa texter? Och vad är det som översätts? Är det ord, meningar, idiom, erfarenheter, stämningar? Vad utgör egentligen en bra översättning?

Poetik är läran om diktkonsten. Men även översättare har en poetik och att skriva om att översätta är att rannsaka sina drivkrafter och sin position som översättare. Det är att öppna upp kring sitt arbete och dela med sig till andra, både läsande, översättande och skrivande.

Autor Chap II skriver sju översättare till eller från det skandinaviska språkområdet om sin praktik och sina förutsättningar, överväganden och visioner.

Projektet har möjliggjorts genom stöd från Nordisk Kulturfond.