Räkneboken | Ida Linde

Ida Lindes Räkneboken innehåller stycken ur åtta samtal – om snö, längtan, handlingen, avstånd, barn, biografi och stöld, räknande, henne. Och om språk – språk som tystnad eller formel, som lån, som poesi och röst, språk som ensamhet eller något annat än ensamhet. Här sammanfaller anteckningen, dikten, poetiken – Räkneboken upprättar en egen lyrisk genre.

Ida Linde debuterade 2006 med Maskinflickans testamente och 2009 utkom Om jag glömmer dig blir jag en annan.