Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times | Imri Sandström

Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times är en tvåspråkig avhandling i litterär gestaltning som uppmärksammar det oroliga/onybyggande (unsettling) och det otysta (unquiet) i Västerbottens och New Englands historier och språk.

Genom översättande skrivande och ordvitsande röjer Imri Sandström här både sly och mark i Sveriges nybyggarkoloniala historia och nutid, skriver profetiskt om profetisk dikt, lyssnar till lyssnandets hegemoniska historia och framför det förflutna.

Avhandlingen utgör en del av Imri Sandströms forskningsprojekt ”Howe Across Reading – Performing the Past”. Autor har tidigare gett ut Sandströms Det kommande skallet / The Coming Shall som ingår i samma projekt.

Imri Sandström är konstnär, född 1980 och uppvuxen i Umeå. Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times är hennes avhandling i Litterär gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.