Arkipelag. Hörspel | Lotta Lotass

De sex hörspelen i Arkipelag gestaltar alla vad man skulle kunna kalla den ensamma rösten. I Arkipelag hörs samma slags röst som bär Lotta Lotass romankonst, men sällan så naket som i dessa hörspel, eller så lyriskt. Den talar ur enskilt och kollektivt, ur vetenskapliga terminologier och existentiell utsatthet, inte sällan med en nedtonad humor som röjs i rasslet från stumfilm och raspig teknologi.

Lotta Lotass har utgivit romaner, en scenpjäs och en avhandling i litteraturvetenskap. Hon har även varit verksam som handledare vid Litterär gestaltning, Göteborgs universitet.