Bladtätnad | Signe N Hammar

Att skriva Bladtätnad handlade delvis för mig om hemlösheten. Eller snarare: Om att komma hem, vad det skulle kunna innebära. Går det överhuvudtaget att komma hem? Som någon annan? Och hur är den plats konstituerad som skulle kunna göra det möjligt?

Signe N Hammar är född 1980 och uppväxt på Bokenäs i Bohuslän. Hon är tidigare publicerad i Ord & Bild och skriver libretti för Ensemble Dråpe.