The coming shall / Det kommande skallet | Imri Sandström

Det kommande skallet/The Coming Shall är ett urval korsläsningar av Västerbottens och New Englands historier och litteraturer. Genom texter av poeten och litteraturteoretikern Susan Howe undersöker Imri Sandström till synes stillnade koloniala berättelser. Översättningar, liksom sensibla studier av skrivandets särskilda ljud och performance, utgör metoder för Sandströms egensinniga och uppdagande arbete.

Publikationen utgör en del av Imri Sandströms konstnärliga forskningsprojekt ”Howe Across Reading – Performing the Past” vid Akademin Valand i Göteborg. Det kommande skallet/The Coming Shall består av tio häften och en affisch i en box.

Imri Sandström är konstnär, född 1980 och uppvuxen i Umeå. Hon är för tillfället verksam som doktorand i Litterär gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.