Hur låter dikten? Att bli ved II | Fredrik Nyberg

Hur låter dikten? Att bli ved II är en avhandling som utifrån olika perspektiv och med hjälp av en räcka olika skrivsätt reflekterar över den frågeställning titeln väcker. I tre längre kapitel diskuteras i tur och ordning lyrikuppläsning, olika typer av ljudpoesi samt slutligen två av författarens egna konstnärliga iscensättningar, hela tiden med diktens akustiska dimensioner i fokus. Undersökningen avtäcker efterhand ett mönster som på ett specifikt vis både binder samman och håller isär text och röst, skrivandet och lyssnandet, talet och livet.

Hur låter dikten? Att bli ved II är den första avhandlingen som läggs fram i ämnet litterär gestaltning. Till avhandlingen hör även diktsamlingen Att bli ved (Norstedts 2013).