Jag vill vara allt vitt | Staffan Söderblom

Jag vill vara allt vitt är en essä om linjer och stämningslägen i Bengt Bergs lyriska författarskap – ironi, leda, humor och en djup reservation mot själva dikten.

Volymen är den första av tre ”läsningar av det ambivalenta” som Staffan Söderblom sysselsätter sig med.