Journaler | Martin Högström

Martin Högströms Journaler kan sägas utgöra ett slags arbets-, forsknings- och vardagsanteckningar i diktform. Boken består av fyra övergripande avdelningar som i sin tur är nedbrutna i flera sviter, enskilda dikter och grafiska tecken. Geografiskt rör den sig från ett bibliotek i Paris till en replik på en kyrka i New Jersey, känd för att vara den första kyrkan med elektriska kandelabrar. Precis som i Högströms tidigare böcker är ljuset och tiden centrala. Boken förlitar sig inte på ett övergripande tema. Detta är snarare poesi som hålls samman inifrån, genom diktens själva framträdande och komposition.

Martin Högström är poet, översättare, grafisk formgivare m.m. och Journaler är hans femte diktbok sedan debuten med den Katapultprisbelönade Transfutura (2005).