Natten, vakenheten | Ulf Eriksson

Ulf Eriksson ställer i Natten, vakenheten grundläggande frågor om vårt sätt att läsa litteratur. Vad är det som ger litteraturen dess speciella uppdrag som samtidsuttryck och som historiskt närvarande erfarenhet?

Natten, vakenheten är en essäistisk tankebok som undersöker vår egen tids estetiska och moraliska belägenhet genom att uppsöka det främmande i det närvarande och det närvarande i det längesedan – eller nyligen – förflutna.